Sürdürülebilir Yem Yağ Beslenmesi

 • Bu sayfayı Paylaş
 • Facebook'da paylaş
 • Twiter'da paylaş
 • Whatsapp'da paylaş
 • Google Plus'da paylaş
 • E-posta gönder
 • Linkedin'de paylaş
wilmar logo

Sürdürülebilir Yem Yağ Beslenmesi


Volac ve Wilmar’ın amacı sürdürülebilir ve etik bir kaynak kullanımı oluşturmak olup yem yağlarının sürdürülebilir ve verimli bir canlı hayvan beslenmesinde yaşamsal bir rol oynadığına inanıyoruz.

Küresel Bir Zorluk

Küresel nüfusun 2050 yılına kadar 7 milyardan 10 milyara çıkacağı tahmin edilmekte olup bunun da et ve süte yönelik talebi bugünkü üretim seviyelerine kıyasla sırasıyla %75 ve %53 oranında artıracağı tahmin edilmektedir.

Mevcut sonsuz olmayan arazi ve kaynaklarla, canlı hayvan verimliliğinin bu talebi karşılamak için önemli ölçüde iyileştirilmesi, ancak bunun çevreye ve hayvan refahına saygı ve özen göstererek yapılması zorunludur. Bu da küresel hayvan verimliliği zorluğudur.

 

Küresel Bir Çözüm

Küresel bir hayvan verimliliği zorluğunun küresel çözümlere ihtiyacı vardır. Bu çözümler karmaşıktır, ancak Volac Wilmar çözümün bir kısmının palmiye yağının sunduğu özel faydalarla yem yağlarından sağlanabileceğine inanmaktadır. Yem yağları çok yüksek bir enerji konsantrasyonuna sahip olup verimli bir şekilde sindirilirler ve canlı hayvan üretiminden metanın azaltılmasında rol oynayabilirler.

Palmiye yağı dünyadaki en verimli yağ kaynaklarından biridir. Soya fasulyesi, ayçiçeği veya kolza tohumu gibi diğer yağ bitkilerine kıyasla, palmiye ağaçları hektar başına ve birim girdi başına uzak ara en çok bitkisel yağı üretmektedir.

Engin faydaları dolayısıyla, palmiye yağına yönelik talebin bugünkü 51 milyon tondan 2050 yılına kadar 120 ile 156 milyon ton arasına yükseleceği öngörülmektedir. Palmiye yağı gelecekteki küresel hayvan üretiminde öncü bir rol oynayacaksa, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde üretilmelidir.

 


Küresel nüfusun 2050 yılına kadar 7 milyardan 10 milyara çıkacağı tahmin edilmekte olup bunun da et ve süte yönelik talebi bugünkü üretim seviyelerine kıyasla sırasıyla %75 ve %53 oranında artıracağı tahmin edilmektedir.

Volac Wilmar palmiye yağı ürünlerini sektörde öncü olan "Ormansızlaştırma Yok, Turba Yok, İstismar Yok” Politikası’na sahip olan Wilmar’dan tedarik etmektedir.

Sürdürülebilir ve Sorumlulukla Tedarik Edilmiş Palmiye Yağı

Hem Volac hem de Wilmar 2004 yılında sürdürülebilir palmiye yağının gelişimini ve kullanımını geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Sürdürülebilir Palmiye Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) üyesidir.

Sürdürülebilir ve etik bir tedarik gündemi oluşturma isteğini desteklemek amacıyla, Volac Wilmar palmiye yağı ürünlerini tedarikçilerinin tam olarak uymasını beklediği sektör öncüsü "Ormansızlaştırma Yok, Turba Yok, İstismar Yok” politikasına sahip olan Wilmar’dan tedarik etmektedir. Wilmar, politikanın etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla topluluklarla, sivil toplum örgütleriyle, sektör ortaklarıyla ve finans kurumlarıyla yakın çalışma içerisindedir.

Wilmar, plantasyon gelişimi ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkı yaparken, ormansızlaştırma ve diğer sürdürülebilir olmayan uygulamaların insanlara ve çevreye yönelik birçok olumsuz sonuca sahip olabileceğini kabul etmektedir.

Politikanın özünde tamamen izlenebilir şeffaf bir tedarik ağı tesis etme taahhüdü bulunmaktadır.

Wilmar Politikası


1.Ormansızlaştırma Yok

 • Yüksek Karbon Stoklu (HCS) Ormanlar geliştirilmeyecek
 • Yüksek Koruma Değerli (HCV) Alanlargeliştirilmeyecek
 • Yakma olmayacak
 • Mevcut plantasyonlardaki sera gazı (GHG) emisyonları tedrici olarak azaltılacak

2. Turba üzerinde geliştirme yok
 • Derinliğine bakılmaksızın turba üzerinde geliştirme olmayacak
 • Turba üzerinde yer alan mevcut plantasyonlarda En İyi Yönetim Uygulamaları
 • Mümkün olan yerlerde, uzman paydaşlarla ve topluluklarla birlikte çalışmak suretiyle turba restorasyonu ile ilgili seçenekler araştırılacak

3. İnsanların ve Yerel Toplulukların İstismarı Yok
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne saygı gösterilecek ve desteklenecek
 • Sözleşmeli, geçici ve göçmen işçiler de dahil tüm işçilerin haklarına saygı gösterilecek ve tanınacak
 • Küçük işletmelerin tedarik zincirine dahil edilmesi kolaylaştırılacak
 • İcar haklarına saygı gösterilecek
 • Yerli ve lokal toplulukların yasal, toplumsal veya geleneksel haklara sahip olduğu araziler üzerindeki operasyonlar ile ilgili olarak onların Hür, Ön ve Bilinçli Muvafakat (FPIC) verme ya da bundan imtina etme haklarına saygı gösterilecek
 • Tüm şikayetler ve anlaşmazlıklar açık, şeffaf ve istişari bir süreç vasıtasıyla çözüme kavuşturulacak

 

Verimliliğin Artırılması İçin Yem Yağları

Yağlı katkı maddeleri süt ineklerinin ve diğer cinslerin diyetlerinde esasen enerji kaynağını artırmak amacıyla kullanılır. Bu, tahıl kaynaklarından yaklaşık olarak 2.5 kat daha fazla enerji konsantrasyonu içeren çok yüksek yağ enerjisi yoğunluğunu yansıtır.

Süt ürünleri sektöründe, süt ineklerinin süt üretim potansiyeli arttıkça ve bu genetik potansiyeli karşılayacak yeterli enerjiyi temin etme kabiliyeti giderek zorlaştıkça, yağ gittikçe önemli hale gelmektedir.

Yağ esas besinlerden biridir; tıpkı hayvanların protein, nişasta ve lif gibi besinlere yönelik belirgin ihtiyaçları gibi. Azami üretim ancak hayvana bu ihtiyaçları karşılayacak yeterli yağ temin edilmesi halinde gerçekleştirilebilir.

Geliştirilmiş verimlilik
Yağ eşsiz bir besindir ve süt ineklerinde enerji kaynağını artırmak için geleneksel olarak kullanılan tahıl kaynaklarına kıyasla özel avantajlara sahiptir. Tahıllar gibi mayalanabilir nişastalı enerji kaynaklarının aksine, yağ rumendeki asit yüküne ekleme yapmaz ve bu suretle enerji yoğunluğunun asit zehirlenmesi (düşük rumen pH’i) riskini ve bunun hayvan verimliliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz etkileri artırmadan artırılmasını sağlar. Bu nedenle, yağ çok ‘güvenli’ bir enerji formudur.

Yağdan gelen enerji çok verimli şekilde süt üretimine dönüştürülür; bunun diğer enerji kaynakları ile yapılması zordur. Yağdaki metabolize edilebilen enerjinin süt veriminde net enerjiye dönüştürülmesi, verimliliğin %60-65’e yakın olduğu standart enerji kaynaklarına kıyasla %80 seviyelerindedir (Chilliard, 1993). Bu da süt sürülerinde yem verimliliğini geliştirir.

Çevre açısından daha sağlıklı
Yağlar rumende fermente edilmez. Karbonhidratlı enerji kaynaklarının yağ ile değiştirilmesi, kilit sera gazlarından biri olan metanın üretimini azaltır. Araştırma verileri, Volac’ın Megalac yağ katkısı bir süt diyetine katıldığında, süt birimi başına metan üretiminde %13.3 oranında bir azalma olduğunu bildirmiştir.

Geliştirilmiş doğurganlık
Yağ, inek doğurganlığının geliştirilmesi konusunda da kilit bir role oynar.

Gebelik ile ilişkili kilit hormon, kökenleri diyetle birlikte temin edilen yağda olan progesterondur. Araştırma verileri, diyetin yağ konsantrasyonunu artırmak için Volac’ın Megalac yağ ürününün temin edilmesinin progesteron üretimini ve bunun da başarılı gebelik şansını artırdığını göstermektedir (Garnsworthy ve diğerleri, 2008). Araştırmalar ayrıca belirli yağların üretilen yumurtaların kalitesini ve embriyoların gelişme potansiyelini geliştirdiğini de göstermiştir (Fouladi-Nashta ve diğerleri, 2007).

Antimikrobiyel faaliyet

Yağ katkı maddeleri monogastrik sektörde geviş getirenlerdekine benzer bir şekilde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, giderek artan ilginç bir unsur, canlı kalma oranlarını geliştirmek amacıyla genç hayvanları hedefleyen doğal antimikrobiyel özelliklere sahip olduğu ispat edilen özel yağ asitlerinin kullanılmasıdır.
Yağ, süt diyetinde ve diğer diyetlerde kilit bir besindir ve geliştirilmiş üretin verimliliği ve daha sürdürülebilir çiftlik yararlarıyla yem formülasyonunda esneklik sağlar.

+90 232 374 33 33