RumiGold Bypass Yağı

 • Bu sayfayı Paylaş
 • Facebook'da paylaş
 • Twiter'da paylaş
 • Whatsapp'da paylaş
 • Google Plus'da paylaş
 • E-posta gönder
 • Linkedin'de paylaş
Rumi Gold

RumiGold Bypass Yağı


Büyükbaş ve Küçükbaş ruminant hayvanlar için kullanılan Rumigold Bypass Yağı, Konsantre bir bitkisel enerji kaynağı olup palmitik asit (C16) ve steraik (C18) seviyesi dengelidir.

Bilgi Talebi
 
RUMIGOLD
 
 • %100 bitkisel kaynaklı yüksek enerjili, rumen korumalı, kuru bir yağdır.
 • Rasyona eklenebilecek en konsantre enerji kaynaklarından Bypass yağ formunda yağdır. 
 • Dengeli yağ asidi profili vardır.
 • Yüksek erime sıcaklığına sahiptir, rumen sıcaklığında çözünmeden işkembeden geçer ve ince bağırsakta çözülür, bu sayede enerjisi daha verimli kullanılır.
 • Tahıllar gibi rumende fermante olmaz, rumen asit seviyesini yükseltmez ve asidoz riski oluşturmaz. 
 • Bypass yağlar tahıllar göre yaklaşık 2,5 kat fazla enerji barındırırlar. 
 • Sıvı yağlar ve diğer yüksek yağlı hammaddeler gibi lif sindirimini olumsuz etkilemezler.  
 
Bu sayede RUMIGOLD
 
 • Kuru madde tüketimini destekler
 • Süt artışını destekler 
 • Döl verimini destekler
 • Süt yağı arttırımında etkin rol oynar.
 • Asidoz riski oluşturmaz
 • Süt üretim maliyetini düşürülmesine yardımcı olur.
 • Yemden yararlanma oranını ve verimliliği destekler.
 • Doğum sonrasında hayvanlarda oluşan negatif enerji dengesini dengeler. 
 • Vücut kondisyonunun toparlanmasında yardımcı olur. 

İçerik  İçerik Miktarı
Palmitik Asit Min %50
C18 Min %30
C18:1 + C18:2

Min %8

 Depolama

 • Işıktan korunan, serin ve kuru bir yerde iyice kapatılmış halde saklayınız.
 • Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 • Bu bir hayvan yem maddesidir
 • İnsan tüketimi için uygun değildir

Kullanım ve Dozaj

 • Süt ineği              300-600
 • Kuru Dönem       125 
 • Besi                    150-300
 • Koyun                 40-80
 • Keçi                    40-80 

+90 232 374 33 33